Přejít k obsahu


Biologie všedního dne

Citace:
VLACH, P., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., ZELENÝ, L., HOUDKOVÁ, I., HOUDEK, Z., VÁGNEROVÁ, P., HRADSKÁ, I., KUČERA, T., ANDRESKA, J., STANZEL, J., DURAS, J., ROUBAL, Z., HONZÍKOVÁ, J., KŘENOVÁ, Z., ZÝVAL, V., TOMANOVÁ, T., LOUDOVÁ, T., HROUDA, L. Biologie všedního dne. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, 244 s. ISBN: 978-80-261-0415-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Biology of everyday
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: RNDr. Pavel Vlach Ph.D. , RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. , Luboš Zelený , Irena Houdková , Mgr. Zbyněk Houdek Ph.D. , Mgr. Petra Vágnerová , Mgr. Ivana Hradská , Mgr. Tomáš Kučera , Jan Andreska , Jan Stanzel , Jindřich Duras , Zdeněk Roubal , Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Zdeňka Křenová , Vladimír Zýval , Tereza Tomanová , Tereza Loudová , Lubomír Hrouda
Abstrakt CZ: Kniha řeší aktuální vědecké poznatky aplikované do biologie všedního dne v pěti tématických modulech. První okruh s názvem Nebezpečná příroda pojednává o jedechv přírodě obsažených v jedovatých organismech a jejich využití, dále o parazitech v naší přírodě, ale i nebezpečí, které hrozí na exotických dovolených nebo onemocnění způsobených zkaženými potravinami. Nebezpečný může být i domácí mazlíček, pokud majitel nezvládne péči o něj. Druhý okruh je zaměřen na to: Co vlastně jíme? Od jedlých rostlin, přes zdroje živočišné potravy až po uzeniny, bioprodukty, ale i geneticky modifikované organismy. Třetí okruh se zabývá dopady existence člověka na přírodní prostředí, znečištění vody, ovzduší či půdy. Čtvrtý okruh s názvem Příroda jako zdroj surovin se zabývá nerostnými surovinami (ropa, uhlí, zemní plyn). Poslední okruh nás vrátí do našich domovů, dozvíme se o historii i současnosti zahrad, pěstovaných druzích okrasných rostlin, ale i zeleniny a ovoce a jejich škůdcích a onemocněních.
Abstrakt EN: The book addresses the current scientific knowledge applied to the biology of the everyday in the five thematic modules. The first modul with the name of a dangerous nature is about the poisons in nature contained in the toxic organisms and their use, the parasites in our nature, but also the danger on exotic vacations, or diseases caused by degraded food. Dangerous may be a pet if the owner can't care for him. The second modul is focused on it: what do we eat? From edible plants, animal food sources over to the sausages, organic products, but also genetically modified organisms. The third modul deals with environmental problems, the pollution of water, air or soil. The fourth modul with the name of nature as a source of raw materials is engaged in the mineral raw materials (oil, coal, natural gas). The last modul is focused to our homes, we will learn about the history and present of gardens, cultivated species of ornamental plants, as well as vegetables and fruits and their diseases.
Klíčová slova

Zpět

Patička