Přejít k obsahu


Další vzdělávání učitelů chemie na ZČU v Plzni

Citace:
SIROTEK, V. Další vzdělávání učitelů chemie na ZČU v Plzni. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/ Přírodovědné a technologické vzděláván pro XXI. století : sborník příspěvků XXIII. Mezinárodní konference o výuce chemie a IX. Regionálního IOSTE symposia pro Střední a Východní Evropu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 126-129. ISBN: 978-80-7435-417-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Further Education of Chemistry Teachers at the University of West Bohemia in Pilsen
Rok vydání: 2014
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: PaedDr. Vladimír Sirotek CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá současným stavem a možnostmi dalšího vzdělávání učitelů chemie na ZČU v Plzni. Je pojednáno o zapojení katedry chemie v projektech na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které přispívají ke zvýšení zájmu o další vzdělávání učitelů chemie.
Abstrakt EN: This article deals with the current situation and occasions of further education for chemistry teachers at the University of West Bohemia in Pilsen. It covers the Department of Chemistry engagement in projects supporting further education of chemistry teachers thereby contributing to higher interest in the matter of their further education.
Klíčová slova

Zpět

Patička