Přejít k obsahu


Perspektiven der Musikkultur und Musikerziehung in den Visegrád-Ländern

Citace:
SLAVÍKOVÁ, M. Perspektiven der Musikkultur und Musikerziehung in den Visegrád-Ländern. Ars inter Culturas, 2014, roč. Neuveden, č. 3, s. 239-252. ISSN: 2083-1226
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Prospects of the music culture and music education in the Visegrad countries
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc.
Abstrakt CZ: Článek mapuje historii konferencí, které jsou v České republice dlouhodobě věnovány vzdělávání hudebních pedagogů, studentů a doktorandů. Tyto konference se pořádají v Praze z iniciativy Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a staly se významnou platformou pro prezentaci výzkumných poznatků a zpráv o jejich uvádění do praxe. Konference se pořádají pod názvem Teorie a praxe hudební výchovy. Zaměřují se na odbornou problematiku zpěvu, hry na hudební nástroje, pohybového vyjádření hudby a poslechu hudby.
Abstrakt EN: The article surveys the history of the conference that the Czech Republic has long devoted to the training of music teachers, students and doctoral students. These conferences are held in Prague at the initiative of the Department of Music Education of Pedagogical Faculty of Charles University and became an important platform for the presentation of research findings and reports on their implementation. The conference was held under the title Theory and practice of music education. They focus on specialized issues of singing, playing musical instruments, music expression through movement and listening to music.
Klíčová slova

Zpět

Patička