Přejít k obsahu


Tvůrčí technické dovednosti

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., SOJKOVÁ, M. Tvůrčí technické dovednosti. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 134 s. ISBN: 978-80-261-0412-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creative technical skills
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Mgr. Margaréta Sojková
Abstrakt CZ: Vědecká monografie „Tvůrčí technické dovednosti“ přináší poznatky nejen z teorie tvořivosti a z oblasti psychomotorických dovedností, ale zároveň prezentuje rozsáhlý originální výzkum úrovně praktických činností, psychomotorických dovedností a vztahu praktických technických dovedností a tvořivosti u žáků základní školy a studentů pedagogické fakulty. Autorky monografie se zde zamýšlí nad důležitostí tvůrčích technických dovedností nejen ve vzdělávání, ale i v běžném životě.
Abstrakt EN: The scientific monograph "Creative Technical Skills" presents findings based on the creativity theory and the areas of psychomotorical skills. Moreover, the monograph is introducing a complex and original research of levels of practical activities, psychomotorical skills and the rapport between practical technical skills and creativity of elementary school pupils as well as students of the Pedagogical Faculty. The authors contemplate the importance of creative technical skills not only in education but also in daily lives.
Klíčová slova

Zpět

Patička