Přejít k obsahu


The Combined Form of Study of the Pedagogy for Nursery Schools and the Electronic Support

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. The Combined Form of Study of the Pedagogy for Nursery Schools and the Electronic Support. International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 2014, roč. 1, č. 4, s. 245-248. ISSN: 2349-5219
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Combined Form of Study of the Pedagogy for Nursery Schools and the Electronic Support
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek popisuje realizaci projektu ESF Studium pro konkurence schopnost - Studium na pre-primárního vzdělávání jako dialog praxe s teorií - CZ.1.07 / 2.2.00 / 18,0022 reg. č. Tento projekt je v současné realizován na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě pedagogické, katedře pedagogiky. Projekt je zaměřen na zvyšování kvalifikace učitelů předškolních zařízení pomocí kombinované formy studia. Projekt také umožní další vzdělávání akademických pracovníků v oblasti jejich specializace, výzkumné činnosti a komunikačních technologií. Podrobnosti jsou uvedeny v podmínkách učitelů kvalifikačního koncepce odborné způsobilosti. Je zde uvedena také ukázka elektronické podpory pomocí Courseware.
Abstrakt EN: This paper deals with the ESF project for Competitiveness Study - Study for pre-primary teachers as a dialogue of theory and practice - CZ.1.07/2.2.00/18.0022 reg. no. This project is currently being implemented at the University of West Bohemia in Pilsen, Faculty of Education, Department of Education. The projects is focused on increasing qualification of the teachers of pre-school institutions through the combined study form and ended with the Bc. degree. The project will also enable further education of the academic workers in the fields of their specializations, research activities and communication technologies. Details are described in terms of teacher qualification concept of professional competence. Presented here is also a demonstration of electronic support Courseware.
Klíčová slova

Zpět

Patička