Přejít k obsahu


Tvořivost studentů učitelství technické výchovy

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Tvořivost studentů učitelství technické výchovy. Trendy ve vzdělávání, 2014, roč. 7, č. 1, s. 62-65. ISSN: 1805-8949
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The creativity of students studying teaching of technical education
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek pojednává o zjišťování úrovně tvořivých schopností v průběhu studia učitelství technické výchovy pro základní školy. Výchova k tvořivosti by se co nejdříve měla stát součástí celé výuky, neboť vychovávat žáky k tvořivosti nelze izolovaně. Technické práce jsou pouze jedním z předmětů, které jsou velmi vhodné pro zařazování úloh rozvíjejících tvořivé schopností studentů.
Abstrakt EN: The article discusses the detection level of creative abilities in the course of study Teacher Training in Technical Education. Training for creativity should become part of teaching as soon as possible as students cannot be taught in creativity in an isolated manner. Technical works only are one of the subjects much suitable for incorporating assignments developing creative abilities in students.
Klíčová slova

Zpět

Patička