Přejít k obsahu


Využití mikrovln v laboratoři elektromagnetického vlnového pole – Jevy na rozhraní

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., NOVOTNÝ, J. Využití mikrovln v laboratoři elektromagnetického vlnového pole – Jevy na rozhraní. In XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2014. s. 55-61. ISBN: 978-80-7231-957-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Usage of Microwave in Electromagnetic Wave Laboratory - Boundary effects
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Univerzita obrany v Brně
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , PhDr. Jan Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o využití mikrovlnné aparatury pro výzkum a demonstraci „Jevů na rozhraní“ v laboratoři elektromagnetického vlnového pole. Problematika jevů na rozhraní, která ve světelné oblasti spektra zůstává v oblasti abstraktního pochopení učiva, se stává vlivem využití mnohonásobně větší vlnové délky látkou konkrétních, snáze pochopitelných faktů
Abstrakt EN: The article speaks about the usage of microwave apparatus for research and demonstration of "Boundary effects" in electromagnetic wave laboratory. The problem of Boundary effects that, in the spectrum of light field, remains in the abstract area of understanding the curriculum. It becomes, thanks to the usage of much longer wavelenght, subject matter of concrete, more understandable facts.
Klíčová slova

Zpět

Patička