Přejít k obsahu


Chemický kemp na katedře chemie FPE ZČU v Plzni

Citace:
SIROTEK, V. Chemický kemp na katedře chemie FPE ZČU v Plzni. Biologie. Chemie. Zeměpis, 2013, roč. 22, č. 1, s. 19-22. ISSN: 1210-3349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Chemical training camp at the Chemistry Department at FPE UWB in Pilsen
Rok vydání: 2013
Autoři: PaedDr. Vladimír Sirotek CSc.
Abstrakt CZ: V článku jsou uvedeny informace o aktivitách katedry chemie FPE ZČU v Plzni na podporu práce s talentovanými žáky a studenty. Jedná se o aktivity v projektu ESF zaměřené na žáky a studenty Plzeňského kraje s cílem zvýšit jejich znalosti a dovednosti v přírodovědných oborech a vytvořit tak předpoklady pro jejich úspěšnost v soutěžích a dalším studiu.
Abstrakt EN: The paper provides information about the activities of the Chemistry Department at FPE UWB in Pilsen to support the work with talented students. These activities within the ESF project are focused on students of the Pilsen Region, aimed to increase their knowledge and skills in the natural sciences and to create the chance for their success in further studies, Mentioned are experiences of the so-called "Chemical training camp" which took place in the period 2010-2012 and were organised by the staff of the Chemistry Department od FPE UWB in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička