Přejít k obsahu


Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů na školách v Plzeňském kraji

Citace:
SIROTEK, V., ŠTROFOVÁ, J. Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů na školách v Plzeňském kraji. In Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III.. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, 2013. s. 36-38. ISBN: 978-80-557-0546-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental teaching develpment of environmental programs at schools in Pilsen Region
Rok vydání: 2013
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Autoři: PaedDr. Vladimír Sirotek CSc. , Mgr. Jitka Štrofová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek předkládá základní informace o projektu "Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů na ZŠ a SŠ", který byl zaměřen na zvýšení kvality přírodovědného vzdělávání žáků základních a středních škol. Cílem projektu bylo zpřístupnění výuky přírodovědných předmětů experimentální a badatelskou cestou.
Abstrakt EN: This paper presents basic information about the project "Experimental teaching development of environmental programs at primary, secondary and high schools" which was focused on the improving quality of nature science education at primary, secondary and high schools students. The aim of the project was open up the nature science education for students via experimental and research way.
Klíčová slova

Zpět

Patička