Přejít k obsahu


Enviroexperiment - chemie pro 2. stupeň ZŠ

Citace:
ŠTROFOVÁ, J., SIROTEK, V., ZDRÁHALOVÁ, M., BRICHTOVÁ, J., SLOUP, R., VONEŠOVÁ, S. Enviroexperiment - chemie pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 116 s. ISBN: 978-80-261-0173-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Enviroexperiment.Chemistry for Primary Education
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Jitka Štrofová Ph.D. , RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. , Mgr. Veronika Kaufnerová , PaedDr. Vladimír Sirotek CSc. , Milena Zdráhalová , Jana Brichtová , Radovan Sloup , Stanislava Vonešová
Abstrakt CZ: Dílo obsahuje pokusy a experimenty z chemie určené pro žáky 2. stupně základních škol s důrazem na badatelský a experimentální přístup. V rámci výukového materiálu jsou zpracována témata: Úvod do chemie, Vodík, Kyslík, Voda, Kyselé a zásadité roztoky, Kovy, Plyny, Karboxylové kyseliny, Chemie kolem nás.
Abstrakt EN: Textbook Enviroexperiment - Chemistry in Primary Education shows new approaches in education. Textbook contains themes: Introduction to chemistry, Hydrogen, Oxygen, Water, Acidic and alkaline solutions, Metals, Gas, Carboxylic acids, Chemistry around us
Klíčová slova

Zpět

Patička