Přejít k obsahu


Enviroexperiment - chemie pro SŠ

Citace:
ŠTROFOVÁ, J., SIROTEK, V., ZDRÁHALOVÁ, M., BRICHTOVÁ, J., SLOUP, R. Enviroexperiment - chemie pro SŠ. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 80 s. ISBN: 978-80-261-0174-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Enviroexperiment - Chemistry for Secondary Education
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. , Mgr. Jitka Štrofová Ph.D. , Mgr. Veronika Kaufnerová , PaedDr. Vladimír Sirotek CSc. , Milena Zdráhalová , Jana Brichtová , Radovan Sloup
Abstrakt CZ: Dílo obsahuje pokusy a experimenty z chemie určené pro studenty středních škol s důrazem na badatelský a experimentální přístup. V rámci výukového materiálu jsou zpracována témata: vodík, kyslík, kyselé a zásadité roztoky, kovy, plyny, karboxylové kyseliny, chemie kolem nás.
Abstrakt EN: Textbook Enviroexperiment - Chemistry in Secondary Education shows new approaches in education. Textbook contains themes: Hydrogen, Oxygen, Acidic and alkaline solutions, Metals, Gas, Carboxylic acids, Chemistry around us.
Klíčová slova

Zpět

Patička