Přejít k obsahu


Die Auswirkungen der Schliessung der tschechisch-deutschen Grenze auf die Diversität der Phytozönosen

Citace:
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., VIOVÁ, P. Die Auswirkungen der Schliessung der tschechisch-deutschen Grenze auf die Diversität der Phytozönosen. In Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und die soziökonomischen Systeme. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 113-141. ISBN: 978-80-261-0262-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: The impact of closing Czech-German border on diversity phytocenosis
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. , Pavlína Viová
Abstrakt CZ: Kapitola předkládá základní floristická data z vybraných biotopů ležící na česko-německé hranici na místě bývalé "železné opony". Je kladen důraz nejen na přírodě blízké biotopy (olšina, rašeliniště, louky, vřesoviště), ale i na lidská sídla v této oblasti – orientační průzkum v Bavorské Rudě, Železné Rudě a Domažlicích. U zachovalých biotopů je snahou zachytit výskyt chráněných druhů rostlin. Hlavním cílem výzkumu lidských sídel bylo porovnání antropických vlivů a jejich dopad na vegetaci na obou stranách hranice.
Abstrakt EN: Chapter presents the basic floristic data from selected habitats lying on the Czech-German border to the site of the former "Iron Curtain". The emphasis is not only on near-natural habitats (peatbog, medows, heathland), but also on human settlements in this area - an indicative survey of the Bavarian Ruda, Železná Ruda and Domažlicích. U The habitat is an attempt to show the occurrence of protected plant species. The main objective of the research was to compare human settlements anthropic pressures and their impact on vegetation on both sides of the border.
Klíčová slova

Zpět

Patička