Přejít k obsahu


Specifika přírodovědného vzdělávání v primární škole se zřetelem k projektové a kooperativní výuce

Citace:
ČÁBALOVÁ, D., PODROUŽEK, L. Specifika přírodovědného vzdělávání v primární škole se zřetelem k projektové a kooperativní výuce. Arnica, 2013, roč. 3, č. 1-2, s. 1-8. ISSN: 1804-8366
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Specifics of Science Education in primary schools with regard to project and cooperative learning.
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Dagmar Čábalová Ph.D. , Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D.
Abstrakt CZ: V práci se autoři zamýšlejí nad změnami obsahu, pojetí i procesuální stránky výuky přírodovědných předmětů v primární škole. Na přírodovědné vzdělávání je zde nahlíženo jak z historického kontextu, tak i z pohledu současných změn v kurikulárních dokumentech.
Abstrakt EN: In this work the authors discuss changes in the content, concepts and procedural aspects of teaching Science Education in primary school. Science Education is viewed here in the historical context and in terms of current changes in the curriculum.
Klíčová slova

Zpět

Patička