Přejít k obsahu


Pedagogika podporující zdraví dítěte a podíl hudební výchovy v ní

Citace:
SLAVÍKOVÁ, M. Pedagogika podporující zdraví dítěte a podíl hudební výchovy v ní. Hudební výchova, 2013, roč. 21, č. 3, s. 41-44. ISSN: 1210-3683
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Education supports child health and its share music education
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc.
Abstrakt CZ: Pedagogika a školství reflektují změny ve společnosti a změny v životě dětí. Stále více je akcentován výchovný aspekt vzdělávání, výuka rozvíjející osobnost, ochrana dětí před negativními vlivy. Článek poukazuje na možnosti hudební výchovy hlediska naplňování cílů programu Škola přátelská dětem. Seznamuje s výsledky výzkumu vlivu aktivního zpěvu na rozvoj osobnosti mladšího žáka.
Abstrakt EN: Pedagogy and education reflect changes in society and changes in the lives of children. Increasingly emphasized the educational aspect of education, training emerging personality, to protect children from negative influences. The article points out the possibilities of music education in terms the objectives of the program School children friendly. Presents the results of research into the influence of active singing on the personality development of a child under age.
Klíčová slova

Zpět

Patička