Přejít k obsahu


Možnosti transverzálního výzkumu nonverbální tvořivosti

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Možnosti transverzálního výzkumu nonverbální tvořivosti. Journal of Technology and Information Education, 2013, roč. 5, č. 2, s. 48-55. ISSN: 1803-537X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Transversal research of nonverbal creativity and its options
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Jednou ze stále diskutovaných otázek v oblasti tvořivosti je zjišťování její úrovně. Článek pojednává o výzkumu tvořivých schopností v rámci projektu Nonverbální tvořivost v technické výchově uskutečňovaného v rámci grantu GAČR 406/07/0109. Kreativita je jedním z nejdůležitějších aspektů na základních školách. Článek uvádí dílčí výsledky transverzálního výzkumu tvořivých schopností na českých základních školách. Na výzkumu participovalo 1500 respondentů ? žáků, učitelů i budoucích učitelů, jakož i studentů pedagogické fakulty.
Abstrakt EN: One of the questions under debate in the field of creativity is how to improve its standard. This article deals with the research of creative skills within the project Nonverbal creativity in technical education carried out within the scope of grant GAČR 406/07/0109. Creativity is one of the most important aspects at elementary schools. Partial results of a transversal research of creative abilities at the Czech schools are listed below. 1,500 respondents participated in this research ? pupils as well as teachers and future teachers, students of the Faculty of Education.
Klíčová slova

Zpět

Patička