Přejít k obsahu


Ověřování profesní připravenosti u studentů kombinovaného studia učitelství pro MŠ

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., SOVOVÁ, P. Ověřování profesní připravenosti u studentů kombinovaného studia učitelství pro MŠ. In Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2013. s. 49-55. ISBN: 978-80-7414-577-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Verification of Professionnal Readiness Concerning the Students Studying Combined Studies of Early-Childhood Teaching
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Mgr. Pavla Sovová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tvorba metodiky ověřování profesní připravenosti studentů kombinovaného studia Učitelství pro MŠ je jednou z klíčových aktivit projektu ESF - Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií. (CZ.1.07/2.2.00/18.0022). Výzva, v jejímž rámci byl projekt podán, obsahovala podnět k vytvoření metodiky uznávání předchozího formálního a neformálního vzdělávání. Článek popisuje realizaci projektu v oboru technická výchova.
Abstrakt EN: The project ESF "Early-Childhood Teaching Studies as a Dialogue Between Work and Theory" works with creating a method to verify the professional readiness of students studying combined studies of early childhood. The creation of a methodology of identifying prior education, both formal and informal, is the basis of this project. The article describes the implementation of the project in the field of technical education.
Klíčová slova

Zpět

Patička