Přejít k obsahu


Hudební aktivity dětí

Citace:
SLAVÍKOVÁ, M. Hudební aktivity dětí. V září půjde do školy, 2012, roč. 16, č. prosinec 2012, s. 1-29. ISSN: 1804-0160
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Music activities of children
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc.
Abstrakt CZ: Kapitola je věnována hudebním aktivitám dětí v předškolním a v raném školním věku. Teoretickými východisky jsou poznatky z hudební psychologie a didaktiky hudební výchovy. Text obsahuje množství cvičení, her s hudbou a praktických námětů pro práci pedagoga nebo vychovatele.
Abstrakt EN: A chapter is devoted to musical activities of children in preschool and early school age. Theoretical basis are the knowledge of music psychology and didactics of music. The text contains a number of exercises, music games and practical ideas for working teacher or educator.
Klíčová slova

Zpět

Patička