Přejít k obsahu


Hudební vývoj dítěte v předškolním věku

Citace:
SLAVÍKOVÁ, M. Hudební vývoj dítěte v předškolním věku. Metodický portál RVP, 2012, roč. Neuveden, č. březen, s. nestránkováno. ISSN: 1802-4785
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Musical development of children in the preschool age
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá hudebním vývojem dítěte v předškolním věku. Hudební vlohy a schopnosti jako východisko hudebních dovedností. Charakteristika hudebního vývoje v jednotlivých etapách od narození do 6 roků. Otázky dětského zpěvního projevu a jeho poruch, předpoklady pro hru na hudební nástroje, elementární hudební výchova a její význam pro komplexní rozvoj osobnosti dítěte.
Abstrakt EN: The article deals with the musical development of a child in the preschool age. Musical talents and abilities as the basis of musical skills. Characteristics of musical development in the different stages birth to six years. Questions about children's singing and speech disorders, prerequisites for playing on musical instruments, elementary music education and its importance for the comprehensive development of the child's personality.
Klíčová slova

Zpět

Patička