Přejít k obsahu


Publikace o muzikoterapii a specifických poruchách učení

Citace:
SLAVÍKOVÁ, M. Publikace o muzikoterapii a specifických poruchách učení. Hudební výchova, 2012, roč. 20, č. 2, s. 33-34. ISSN: 1210-3683
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Publications about music therapy and specific learning disabilities
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc.
Abstrakt CZ: Článek informuje o vydání nové publikace Muzikoterapie a specifické poruchy učení autorky Marie Beníčkové. Přibližuje strukturu a obsah publikace. Upozorňuje na přílohovou část knihy, která přináší původní písničky pro děti z pera autorky knihy a zároveň i jejich instrumentální doprovody nástroji Orffova instrumentáře. Kniha je výsledkem dlouhodobé praxe v oboru cílené muzikoterapie a nápravné pedagogické práce.
Abstrakt EN: The article reports on the issue of the new publication Music therapy and specific learning disabilities by Marie Beníčková. It nears the structure and content of the publication. The article points out enclossed book that brings original songs for children written by the author and also their instrumental accompaniment instrument Orff instrumentation. The book is the result of long experience in the field of music therapy and targeted remedial educational work.
Klíčová slova

Zpět

Patička