Přejít k obsahu


K hlasové výchově budoucích učitelů základních škol

Citace:
SLAVÍKOVÁ, M. K hlasové výchově budoucích učitelů základních škol. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2010, roč. Neuveden, č. 2, s. 388-398. ISSN: 1802-6540
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Voice education by future elementary school teachers
Rok vydání: 2010
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problémem hlasové výchovy v přípravě učitelů na pedagogické fakultě. Autorka nabízí některé zkušenosti z vlastní výukové praxe. Doporučuje využívat prvky her se zpěvem a tělesného pohybu, které pomáhají zvýšit efektivitu hlasového výcviku. Poté mohou studenti využívat tyto metodické postupy při vyučování na základní škole.
Abstrakt EN: The contrubution deals with the problems of voice education in the teacher training. The author is offering some experiences from their own class practice. She recommends to use some elements of games with singing and body movements, which helps to increase the effectivity of the voice training. After all the students can use these methodes in their own classes at the elementary schools.
Klíčová slova

Zpět

Patička