Přejít k obsahu


Dopady uzavření česko-německé hranice na diverzitu fytocenóz

Citace:
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z. Dopady uzavření česko-německé hranice na diverzitu fytocenóz. In Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s. 77-100. ISBN: 978-80-261-0089-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Impact of close Czech-Germany border to the diversity of fytocenosis.
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Uzavřená hranice prakticky eleminivala přístup lidí do těchto míst, a tím i antropické aktivity a jejich vliv na přítomné ekosystémy, a to jak na území dnešní České republiky, tak i na území Spolkové republiky Německo. Tato místa zárověň zůstala utajena odborníkům, a proto odsud nejsou známá prakticky tádná botanická data, na která by bylo možno navázat nebo je popřípadě porovnat s aktuálním stavem. Vznikl tak téměř bezzásahový pás. Důsledkem toho je zachování mnoha přírodních ekosystémů.
Abstrakt EN: Such a differentiation has been obvious in the structure of the landscape till today. Thorough botanical research has been made at particular localities inside of the territory No. 2 (Green Belt) and a high ratio of protected plants has been recorded as well as a large-scale of species of particular biotopes. Newly-acquired botanical findings specify a general structure of various areas of the inaccessible belt.
Klíčová slova

Zpět

Patička