Přejít k obsahu


Živá příroda

Citace:
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z. Živá příroda. In Život v česko-bavorském pohraničí : příroda, lidé, památky : vývoj po listopadu 1989. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 18-25. ISBN: 978-80-261-0079-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nature
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o přírodních poměrech, ekosystémech (vodní a mokrační ekosystémy, lesy, lidská sídla) v pohraničí. Dále o ochraně přírody na česko - bavorském pohraničí.
Abstrakt EN: Paper deal nature, ecosystems, protection of nature in the border areas between Czech republic and Germany.
Klíčová slova

Zpět

Patička