Přejít k obsahu


Modelování jako prostředek vytváření předmatematických představ

Citace:
PĚCHOUČKOVÁ, Š., PIAČKOVÁ, M. Modelování jako prostředek vytváření předmatematických představ. In Matematika 5, Specifika matematické edukace v prostředí primární školy : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 202-205. ISBN: 978-80-244-3048-5 , ISSN: 0862-9765
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Methods of Modeling Pre-mathematical Ideas
Rok vydání: 2012
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D. , Bc. Miroslava Piačková
Abstrakt CZ: Projekt Matematické modelování v predprimárním vzdělávání má za úkol seznámit studenty oboru Učitelství pro mateřské školy s významem a různými formami modelování předmatematických představ a naučit je tvořit vlastní aktivity tak, aby u dětí rozvíjely potřebné kompetence. V praxi ověřené činnosti budou nabídnuty široké učitelské veřejnosti formou webových stránek projektu a seminářů, které se budou konat v rámci celoživotního vzdělávání učitelů.
Abstrakt EN: The aim of the project "Mathematical Modeling In Preschool Education" is to familiarize students studying Kindergarten teaching with the importance and various methods of modeling pre-mathematical ideas and to teach them how to create their own activities, so that children develop the necessary competencies. The activities demonstrated as effective in practice will be offered to the general public of teachers.
Klíčová slova

Zpět

Patička