Přejít k obsahu


Problematika výzkumu neverbální tvořivosti

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., NOVOTNÝ, J. Problematika výzkumu neverbální tvořivosti. Paidagogos, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 39-51. ISSN: 1213-3809
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The problems research nonverbal creative skills
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , PhDr. Jan Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: V současné době se tvořivost a rozvoj tvůrčího myšlení stává jedním z hlavních výukových cílů školních vzdělávacích programů na všech typech škol. Jednou ze stále diskutovaných otázek v oblasti tvořivosti je zjišťování její úrovně. Článek pojednává o výzkumu tvořivých schopností v rámci projektu Nonverbální tvořivost v technické výchově uskutečňovaného v rámci grantu GAČR 406/07/0109. Tento projekt se zabýval nejen výzkumem samotné neverbální tvořivosti, ale zároveň se pokusil ukázat jak tuto tvořivost rozvíjet v technicky orientovaných předmětech při práci se školním vzdělávacím programem.
Abstrakt EN: Nowadays, the creativity and creative thinking development are becoming one of the main teaching goals of the education programmes in all kinds of schools. One of the questions under debate in the field of creativity is how to improve its standard. This article deals with the research of creative skills within the project Nonverbal creativity in technical education carried out within the scope of grant GAČR 406/07/0109. This project deals with the research of nonverbal creativity and at the same time it will try to show how to develop the creativity in technically oriented subjects at work with the school education programme.
Klíčová slova

Zpět

Patička