Přejít k obsahu


Zavádění nových sofistikovaných laboratorních stanovišť pro specializovanou výuku fyziky na vysokých školách

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., NOVOTNÝ, J. Zavádění nových sofistikovaných laboratorních stanovišť pro specializovanou výuku fyziky na vysokých školách. In XXX. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-7231-865-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Implementation of a new sophisticated laboratory sites for physics specialized teaching at technical university
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: Univerzita obrany
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , PhDr. Jan Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o tvorbě laboratorních fyzikálních pracovišť pro výuku fyziky v rámci projektu Nonverbální tvořivost v technické výchově uskutečňovaného v projektu GAČR 406/07/0109. Tento projekt se zabýval nejen výzkumem samotné neverbální tvořivosti a technické představivosti, ale zároveň se pokusil ukázat jak rozvíjet tvořivost v technicky orientovaných předmětech na vysokých školách. Výzkum se uskutečnil v Plzeňském, Ústeckém a Českobudějovickém kraji. Článek uvádí konkrétní laboratorní úlohy.
Abstrakt EN: This paper deals with the several physics fundamental topics which should be discussed in the theoretical and practical level. in Technical Education held in a project GACR 406/07/0109. This project deals with not only the research of nonverbal creativity and technical imagination, but also tried to show how to develop creativity in technically oriented subjects in schools and universities. The research took place in Pilsen, Usti and České Budějovice region. Paper presents two particular laboratory tasks.
Klíčová slova

Zpět

Patička