Přejít k obsahu


Předměty o přírodě a společnosti v primární škole

Citace:
PODROUŽEK, L. Předměty o přírodě a společnosti v primární škole. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 1999, 119 s. ISBN: 80-7082-536-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Science primary school
Rok vydání: 1999
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Monografie analyzuje základní problematiku předmětů o přírodě a společnosti v primární škole z hlediska jejich koncipivání, analýzu modelových programů a závěry výzkumu vlivu učebních textů na jejich koncipování ve škole
Abstrakt EN: Article documents complexity of the definition development and curriculum arrangement of the science. The article also analyses particular curricular documents since beginning of 20th century till present time.
Klíčová slova

Zpět

Patička