Přejít k obsahu


Komparativní analýza vývoje učiva o horninách, nerostech a půdě v naší primární škole

Citace:
PODROUŽEK, L. Komparativní analýza vývoje učiva o horninách, nerostech a půdě v naší primární škole. Arnica, 2011, roč. 1, č. 2, s. 39-48. ISSN: 1804-8366
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparative analysis of development of the rocks, minerals and soil curriculum in primary enducation
Rok vydání: 2011
Autoři: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek dokumentuje vývoj vymezování a koncipování vybraného učiva přírodovědy a didakticky analyzuje jednotlivé kurikulární dokumenty od počátku minulého století až po současnost.
Abstrakt EN: Abstract: The comlexity of the definition development and curriculum of the science about rocks, minerals and soil in the primary school level. The article also analyses particular curricular dokuments since beginning of 20th century till present time.
Klíčová slova

Zpět

Patička