Přejít k obsahu


Problematika vymezování a koncipování učiva přírodopisu v kurikulárních dokumentech základní školy z vývojového hlediska

Citace:
PODROUŽEK, L. Problematika vymezování a koncipování učiva přírodopisu v kurikulárních dokumentech základní školy z vývojového hlediska. Arnica, 2011, roč. 1, č. 1, s. 7-14. ISSN: 1804-8366
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Problematics of definition and conceiving natural science education in curricular documents of basic school in light of development
Rok vydání: 2011
Autoři: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek dokumentuje složitost vývoje vymezování a koncipování učiva přírodopisu a didakticky analyzuje jednotlivé kutikulární dokumenty od počátku minulého století až po současnost.
Abstrakt EN: Article documents complexity of the definition development and curriculum arrangement of the natural science. The article also analyses particular curricular documents since beginning of 20th century till present time.
Klíčová slova

Zpět

Patička