Přejít k obsahu


Ohlédnutí za konferencí Chemické vzdělávání v teorii a praxi

Citace:
RICHTR, V., KRAITR, M., SIROTEK, V. Ohlédnutí za konferencí Chemické vzdělávání v teorii a praxi. Biologie - Chemie - Zeměpis, 2011, roč. 20, č. 5, s. 233-237. ISSN: 1210-3349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Looking back at the coference: "Chemical Education in Theory and Praxis"
Rok vydání: 2011
Autoři: Doc. Mgr. Václav Richtr CSc. , Prof. Ing. Milan Kraitr CSc. , PaedDr. Vladimír Sirotek CSc.
Abstrakt CZ: Článek informuje o tematickém zaměření a výsledcích mezinárodní konference didaktiků chemie, která se konala ve dnech 15. až 17. 6. 2011 na katedře chemie FPE ZČU v Plzni.
Abstrakt EN: This paper's aim is to inform about the held conference, its content and structure in connection with the publication of an anthology acompanied with a CD.
Klíčová slova

Zpět

Patička