Přejít k obsahu


Analýza úspěšnosti studentů FPE ZČU v Plzni při řešení úloh z obecné chemie a chemických výpočtů

Citace:
SIROTEK, V. Analýza úspěšnosti studentů FPE ZČU v Plzni při řešení úloh z obecné chemie a chemických výpočtů. Biologie, chemie, zeměpis, 2011, roč. 20, č. 3x, s. 137-140. ISSN: 1210-3349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of study results in solution of general chemistry problems and chemical calculations at FPE UWB
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: SPN - pedagogické nakladatelství
Autoři: PaedDr. Vladimír Sirotek CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá analýzou úspěšnosti studentů bakalářského oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání na FPE ZČU v Plzni v předmětech obecná chemie a chemické výpočty. Pozornost je věnována rozboru úloh při zápočtových a zkouškových testech zaměřených na problematiku chemického názvosloví, řešení chemických rovnic a výpočtových úloh v chemii.
Abstrakt EN: This paper analyses the study results of chemistry teaching students in the subjects General Chemistry and Chemical Calculations at FPE UWB in Pilsen. The main attention is given to the analysis of credit tests and exams tasks focused on the chemical nomenclature, chemical equations and chemical calculations.
Klíčová slova

Zpět

Patička