Přejít k obsahu


Zkušenosti s výukou muzikoterapie na pedagogické fakultě a zamyšlení nad kompetencemi muzikoterapeuta

Citace:
SLAVÍKOVÁ, M. Zkušenosti s výukou muzikoterapie na pedagogické fakultě a zamyšlení nad kompetencemi muzikoterapeuta. In Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii : výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělání. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009, s. 44-47. ISBN: 978-80-7290-415-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The experience with a Music therapy ? education at the Faculty of Education and the reflexion upon the competences of a Music therapist
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc.
Abstrakt CZ: Zkušenosti s výukou muzikoterapie na pedagogické fakultě. Edukační zaměření muzikoterapie využívá aktivní a receptivní techniky, hry s hudbou, hudební improvizaci. Kompetence muzikoterapeuta musí zahrnovat složku hudebně výkonnou a hudebně pedagogickou, psychologickou a speciálně pedagogickou ve vyrovnaném vzájemném poměru.
Abstrakt EN: The experiences with a teaching of Music therapy in the Faculty of Education. Educational sight of Music therapy uses different active and receptive techniques, games with music, music improvisation. Competences of a Music therapist have to include components of musical practice and Music Pedagogy, of Psychology and of Special Pedagogy, in the well-balanced relations.
Klíčová slova

Zpět

Patička