Přejít k obsahu


Karavana. Model integrativní práce s písní

Citace:
SLAVÍKOVÁ, M. Karavana. Model integrativní práce s písní. Hudební výchova, 2011, roč. 19, č. 1, s. 10-11. ISSN: 1210-3683
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Caravan. A Model of Integrative Working with a Song
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc.
Abstrakt CZ: Článek prezentuje modelovou ukázku didaktické práce s písní ve škole (děti 10-11 let věku). Postup práce v hodině hudební výchovy integruje několik složek: hlasovou výchovu, rytmický výcvik, práci s textem v cizí řeči, prvky dramatizace a scénického ztvárnění, instrumentální doprovody, zpěv v rolích, dvojhlasý zpěv. Je zde též prostor pro dětskou hudební tvořivost.
Abstrakt EN: The article presents a model example of a didactical working with a song in the school (children 10 -11 years old). Working procedure in the lesson in Music education integrates some component parts: voice education, rythme training, presentation of the texte in the foreign language, elements of a dramatization and a scenic representation, instrumental accompaniment, singing in the roles, two-voices singing. There is a opportunity to the children music creativity, too.
Klíčová slova

Zpět

Patička