Přejít k obsahu


Vývoj postupů výroby organických látek (2)

Citace:
KRAITR, M., RICHTR, V., SIROTEK, V., ŠTROFOVÁ, J. Vývoj postupů výroby organických látek (2). Biologie - chemie - zeměpis, 2010, roč. 19, č. 1, s. 27-32. ISSN: 1210-3349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evolution of manufacture process of selected organic substances
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: SPN - pedagogické nakladatelství
Autoři: Prof. Ing. Milan Kraitr CSc. , Doc. Mgr. Václav Richtr CSc. , PaedDr. Vladimír Sirotek CSc. , Mgr. Jitka Štrofová Ph.D.
Abstrakt CZ: Vývoj postupů výroby je ovlivňován mnoha faktory, které jsou v článku charakterizovány. Jsou vybrány příklady chemických výrob, kterí jsou vhodné pro výuku chemie. Je diskutovánrovněž přechod od chemie uhlí k petrochemii a její vliv na výrobu polymerů.
Abstrakt EN: Characterization of evolution influencing factors and different types of chemical technologies evolution are given. Selected examples of the chemical manufacture evolution, which are appropriate for chemistry teaching, are described. Transition from coal chemistry to petrochemistry and its influence on production of polymers are discussed as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička