Přejít k obsahu


Návštěva mateřské a základní školy v Keni

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Návštěva mateřské a základní školy v Keni. Technológia vzdelávania, 2010, roč. 18, č. 9, s. 13-15. ISSN: 1335-003X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Visit preschool and primary school in Kenya
Rok vydání: 2010
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Združenie Slovdidac
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D.
Abstrakt CZ: V současné době se vlivem migrace obyvatelstva objevují v našich školách stále častěji děti ze zcela odlišných kultur. Tito lidé, potažmo děti, přicházejí někdy zcela nepřipraveni na nový život. Lidé z různých končin světa se liší nejen vzhledem, ale i životními zvyky, genetickou výbavou i životními hodnotami. Pro učitele je důležité znát, z jakého prostředí dítě pochází. Domnívám se, že pedagogická veřejnost by měla poznávat i školství v jiných krajinách a to nejen ve vyspělých státech. Ne každý učitel využije tyto poznatky přímo při setkání s dítětem z Afriky, ale porovnání školské práce v obou lokalitách může vést i k její obohacení. Předložený článek představuje v krátkosti školství v Keni a konkrétně pak jednu základní masajskou školu. Zamýšlí se nad výukovými metodami a formami školní práce.
Abstrakt EN: Owing to migration of populations it is nowadays still more frequent at schools to see children from completely different cultures. These people, principally children, come sometimes completely unprepared for a new life. People from different parts of the world differ not only in their appearance but also in their habits and values, they may differ genetically. It is important for the teacher to know from which background the child comes. I mean that public pedagogy should get to know other countries than only developed countries. Not every teacher can use these notes directly by meeting a child from Africa but it can lead to his own enrichement. The presented article demonstrates shortly the educational system in Kenya and than especially one masai primary school. It deals with educational methods and forms of school work.
Klíčová slova

Zpět

Patička