Přejít k obsahu


MUSICA HUMANA - Úvod do muzikoterapie

Citace:
SLAVÍKOVÁ, M. MUSICA HUMANA - Úvod do muzikoterapie. Hudební výchova, 2010, roč. 18, č. 1, s. 16-16. ISSN: 1210-3683
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: MUSICA HUMANA - Introduction to Music therapy
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc.
Abstrakt CZ: Kniha Josefa Krčka MUSICA HUMANA - Úvod do muzikoterapie je zajímavým příspěvkem k teorii a praxi muzikoterapie. Krček vychází z myšlenek anthroposofické filozofie R. Steinera, která chápe hudbu a umění jako prostředek léčení a harmonizace člověka. Anthroposofická muzikoterapie nalezne uplatnění ve školství, v nemocnicích a terapeutických zařízeních, v dětských domovech, v domovech pro seniory, ale i pro zdravé lidi - jako prostředek relaxace a duševní hygieny.
Abstrakt EN: The book by Josef Krček MUSICA HUMANA - Introduction to Music therapy is an interesting contribution to the theory and the praxis of the Music therapy. Krcek appears from the ideas of the philosophy by Rudolf Steiner, who conceptualizes the music and the arts as a middle to heal and to harmonize a person. Anthroposophycal Music therapy can be used in education, in the hospitals and therapeutical institutions, in the creches, hospices, but for healthy people too - as a middle of a relax and of a mental hygiene.
Klíčová slova

Zpět

Patička