Přejít k obsahu


Astronomická olympiáda - nový typ soutěže pro talentovanou mládež

Citace:
RANDA, M. Astronomická olympiáda - nový typ soutěže pro talentovanou mládež. In 50 let fyzikální olympiády - padesát let péče o talenty. Hradec Králové : MAFY, 2009, s. 105-109. ISBN: 80-86148-97-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Astronomy Olympiad - a new type of competition for gifted youth
Rok vydání: 2009
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: MAFY
Autoři: RNDr. Miroslav Randa Ph.D.
Abstrakt CZ: Astronomická olympiáda probíhá na školách v České republice od školního roku 2003/2004. Zpočátku se jí účastnili jen žáci základních škol a víceletých gymnázií, postupně se rozšířila i pro studenty středních škol. Formou se astronomická olympiáda výrazně odlišuje od ostatních školních soutěží. Významným atributem je zejména to, že soutěžící mohou ve všech kolech používat téměř libovolné papírové, trojrozměrné i elektronické prostředky; zakázaná je jen komunikace s ostatními soutěžícími a externími subjekty. V astronomické olympiádě je výrazněji než u ostatních soutěží zapojena výpočetní technika. I proto je astronomická olympiáda velmi oblíbená nejen u studentů, ale i mezi učiteli. Každoročně se astronomické olympiády účastní několik tisíc soutěžících a jejich počet stále narůstá.
Abstrakt EN: The Astronomy Olympiad has been running at schools in the Czech Republic since the school year 2003/2004. Initially it was attended only by grammar school pupils and gymnasium students, later on it opened up to all high school students. The Astronomy Olympiad differs with its form remarkably from other school competitions. An important attribute is namely the fact that competittors can use almost any aid whatsover: paper, 3D and electronic, in all rounds; it is only forbidden to communicate with other competitors and external subjects. The Astronomy Olympiad makes much larger use of IT than other competitions. That is why the Astronomy Olympiad is so much popular with students as well as teachers. Several thousand competitors attend the competition each year and their numbers are constantly growing.
Klíčová slova

Zpět

Patička