Přejít k obsahu


Využivanie konštruktivistických metód ako prostriedku rozvíjania prírodovednej gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ

Citace:
KRUPOVÁ, I., PODROUŽEK, L. Využivanie konštruktivistických metód ako prostriedku rozvíjania prírodovednej gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ. In Veda a výskum v zrkadle času. Levoča: Pedagogická fakulta Katolickej univerzity v Ružomberku, 2009. s. 64-72. ISBN: 978-80-8084-417-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: sla
Rok vydání: 2009
Místo konání: Levoča
Název zdroje: Pedagogická fakulta Katolickej univerzity v Ružomberku
Autoři: PaedDr. Ivana Krupová PhD. , Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D.
Abstrakt CZ: Zvyšování přírodovědné gramotnosti je u žáků je aktuální problém současné doby. Výzkumy dokazují, že využívání konstruktivistických metod může být jednou z cest jak zlepšovat přírodovědnou gramotnost na 1. stupni ZŠ.
Klíčová slova

Zpět

Patička