Přejít k obsahu


Prepojenie prírodovedného, technického a regionálného aspektu v elementárnom vzdelání chémie

Citace:
KRÍŽOVÁ, J., PODROUŽEK, L. Prepojenie prírodovedného, technického a regionálného aspektu v elementárnom vzdelání chémie. In Veda a výskum v zrkadle času. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolickej univerzity v Ružomberku, 2009. s. 55-63. ISBN: 978-80-8084-417-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: sla
Anglický název: ...
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ružomberok
Název zdroje: Pedagogická fakulta Katolickej univerzity v Ružomberku
Autoři: PaedDr. Jana Krížová PhD. , Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek z konference je věnován integrování různých aspektů vzdělávání v elementární edukaci.
Klíčová slova

Zpět

Patička