Přejít k obsahu


Poznávání regionu jako součást reálií v primární škole

Citace:
PODROUŽEK, L. Poznávání regionu jako součást reálií v primární škole. In Odkaz kulturného dedičstva v primárnej edukácii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. Pedagogická fakulta, 2009. s. 153-157. ISBN: 978-80-8083-703-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cognition of Region as Part of Selence in Primary School
Rok vydání: 2009
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela. Pedagogická fakulta
Autoři: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D.
Abstrakt CZ: Poznávání regionu z hlediska přírodovědného a společenskovědního lze považovat v současných kutiku-lárních dokumentech jako nedílnou součást výuky reálií v primární škole. Příspěvek přináší pohled na vývoj a pojetí poznávání regionu a jeho chápání jako principu a možnosti koncipování v současné primární škole.
Abstrakt EN: Cognition of region in scientific and social point of view can be considered as a integral part of education of science in primary schoul in prezent-day curricular documents. Paper brings view of progression and conception of cognition of region and its prezent-day realizing as a principle and a conceive possibilities in prezent-day primary schoul.
Klíčová slova

Zpět

Patička