Přejít k obsahu


Obsahová integrace v přírodovědném a společenskovědním vzdělávání

Citace:
PODROUŽEK, L. Obsahová integrace v přírodovědném a společenskovědním vzdělávání. In Obsahová integrácia v elementárnej a predškolskej edukácii. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 116-125. ISBN: 978-80-8083-754-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace zpracovává problematiku obsahové integrace v české a slovenské škole a možnosti jejího využívání v elementární a předškolní edukaci.
Klíčová slova

Zpět

Patička