Přejít k obsahu


Využití simulací ve výuce hardware na VŠ

Citace:
JAKEŠ, T. Využití simulací ve výuce hardware na VŠ. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2009. s. 84-103. ISBN: 978-80-7368-460-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: University of Ostrava
Autoři: Mgr. Tomáš Jakeš
Abstrakt CZ: Počítačové simulace nalézají své uplatnění ve výuce celé řady předmětů. Často vedou ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávacího procesu. Někdy však potřebná počítačová simulace není na trhu dostupná. Vyvstává tak otázka, jak tento systém navrhnout a začlenit do výuky. Vlastní edukační přínos simulačního programu je však, po jeho sestrojení, nejprve nutné ověřit pomocí standardních vědeckých metod.
Abstrakt EN: Computer simulation finds its application in teaching in many subjects. It often improves the educational process and makes it more effective. However, sometimes a necessary computer simulation is not available on the market. At this point there is a question how this simulation system should be designed and integrated into education. The educational benefits of the simulation program must be verified first using standard scientific methods after its construction.
Klíčová slova

Zpět

Patička