Přejít k obsahu


Technická zájmová činnost

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Technická zájmová činnost. In Trendy ve vdělávání 2009. Olomouc: Votobia, 2009. s. 65-68. ISBN: 978-80-7220-316-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technical spare-time activities
Rok vydání: 2009
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Votobia
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o technické zájmové činnosti. Představuje konkrétní výchovná zařízení, funkce zájmové činnosti a jednotlivé okruhy technické zájmové činnosti.
Abstrakt EN: Article dealt with technical spare-time activities. Constitute concrete allowance arrangement, function spare-time activities and in singles circuits technical spare-time activities.
Klíčová slova

Zpět

Patička