Přejít k obsahu


Celoživotní vzdělávání - nový trend ve vzdělávacím systému

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Celoživotní vzdělávání - nový trend ve vzdělávacím systému. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009. s. 1-5. ISBN: 978-80-7414-126-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lifelong education - new trend in education system
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J. E. Purkyně
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o celoživotním vzdělávání jako novém trendu ve vzdělávacím systému. Popisuje organizaci celoživotního vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni. Konkrétně představuje některé studijní programy, které tvoří studijní nabídku tohoto vzdělávání. Podrobněji se zabývá studijním oborem Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času, zejména z hlediska kreativity osobnosti.
Abstrakt EN: Article treat of lifelong education as new trend in education system. Describe organization lifelong education in University of West Bohemia in Pilsen. In the concrete presents some educational programs, that are forms educational offers hereof education. In more detail deal with field of study pedagogic study for schoolmaster and pedagogues spare time in light of creativity personalities.
Klíčová slova

Zpět

Patička