Přejít k obsahu


Autumn Witchcraft - Teaching project

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Autumn Witchcraft - Teaching project. In Technical creativity in school's curricula with the form of project learning "From idea to the product". Ljubljana: Somaru, 2009. s. 116-120. ISBN: 978-961-6728-07-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Autumn Witchcraft - Teaching project
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ljubljana
Název zdroje: Somaru
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek představuje konkrétní výukový projekt pro mladší žáky základní školy, který byl sestaven v rámci programu Technické tvořivé práce realizovaného v projektu GAČR č. 406/07/0109 - Nonverbální tvořivost v technické výchově. Celý projekt je zaměřen na podzimní aktivity, tzn. na poznávání přírody a práci s drobným materiálem.
Abstrakt EN: The article presents a particular teaching project for younger pupils at primary schools, compiled within the Technical Creative Work programme implemented within GAČR Project No. 406/07/0109 titled Nonverbal Creativity in Technical Education. The whole project is focused on autumn activities, i.e. learning about the Nature and work with small materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička