Přejít k obsahu


Přírodovědné vzdělávání v primární škole v kontextu jeho vývoje a současného RVP ZV

Citace:
PODROUŽEK, L. Přírodovědné vzdělávání v primární škole v kontextu jeho vývoje a současného RVP ZV. In Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání : sborník příspěvků k životnímu jubileu doc. PhDr. Marty Faberové, CSc.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 40-47. ISBN: 978-80-7041-707-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D.
Abstrakt CZ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Abstrakt EN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Klíčová slova

Zpět

Patička