Přejít k obsahu


Distanční vzdělávání a pracovní výchova

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Distanční vzdělávání a pracovní výchova . In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 28-31. ISBN: 80-7041-966-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2005
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Článek pojednává o distančním vzdělávání jako jedné z forem studia. Zamýšlí se nad možností využití této formy studia pro výuku praktických činností v kombinované formě studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
Abstrakt EN: This contribution present how to use distance learning as a form of study. It shows how to use this form of study for teaching of subject basic of technology at 1th stage of teacher training school.
Klíčová slova

Zpět

Patička