Přejít k obsahu


Zmniejszenie emisji ditlenku siarki z instalacji fluidalnego krakingu katalitycznego (FCC) w rafinerii Kralupy (CZ)

Citace:
KRAITR, M., RICHTR, V., SIROTEK, V. Zmniejszenie emisji ditlenku siarki z instalacji fluidalnego krakingu katalitycznego (FCC) w rafinerii Kralupy (CZ). Chemia - Dydaktyka - Ekologia - Metrologia, 2005, roč. 10, č. 1-2, s. 45-49. ISSN: 1640-9019
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: pol
Anglický název: Disposal of Polychlorinated Dioxin Compounds (PCDDs/PCDFs) from Old Environmental Load by the Base Catalysed Decomposition (BCD) Technology
Rok vydání: 2005
Místo konání: Opole
Název zdroje: Univerzita Opole
Autoři: Milan Kraitr , Václav Richtr , Vladimír Sirotek
Klíčová slova

Zpět

Patička