Přejít k obsahu


Projektová metoda a soustružení dřeva

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Projektová metoda a soustružení dřeva. Olomouc : Votobia, 2004, 3 s. ISBN: 80-7220-182-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2004
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Votobia
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá využitím projektové práce v praxi při přípravě učitelů technické výchovy, ukazuje, jak lze při vhodně zvoleném zaměření problému zvýšit aktivitu a tvořivost studentů.
Abstrakt EN: The article deals with project methodos and their usage in practice for teachers of technical education preparing, it shows how to increase students activity and creativity, depending on project topic selection.
Klíčová slova

Zpět

Patička