Přejít k obsahu


Rozvoj tvořivých schopností při formování senzomotorických dovedností

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., NOVOTNÝ, J. Rozvoj tvořivých schopností při formování senzomotorických dovedností. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 69-70. ISBN: 978-80-7040-987-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: expansion creative ability at formation senzomotorical skills
Rok vydání: 2007
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeská univerzita
Autoři: Jarmila Honzíková , Jan Novotný
Abstrakt CZ: Článek pojednává o významu tvořivosti v edukačním procesu. Zamýšlí se nad tím, jakou formou lze využít tvořivost jako vyučovací cíl při formování senzomotorických dovedností. V článku jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které bylo zaměřeno na stanovování vyučovacích cílů ve výuce technické výchovy. Uvedené výsledky budou použity jako výchozí podklady pro výzkum tvořivých schopností u žáků základních škol. Realizace tohoto výzkumu probíhá v rámci grantu GAČR 406/07/0109 – Nonverbální tvořivost v technické výchově.
Abstrakt EN: The paper deals with meaning of creativity in educational process. Gives imagine how to reach creativity as educational goal in sensomotorical skills shaping. Presents result of a research which was focused on educational goals setting in teaching of technical subjects. Results are disposing as a base for creativity skills research on students of basic schools. This research is carrying out in terms of a GAČR grant 406/07/0109 – Nonverbal creativity in technical education.
Klíčová slova

Zpět

Patička