Přejít k obsahu


Příprava učitelů a rámcové vzdělávací programy

Citace:
MACH, P., HONZÍKOVÁ, J. Příprava učitelů a rámcové vzdělávací programy. In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2004. s. 8 s.. ISBN: 80-7231-116-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teacher training and framework educational programmes
Rok vydání: 2004
Místo konání: Vyškov
Název zdroje: Vysoká vojenská škola pozemního vojska
Autoři: Petr Mach , Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Ministersto školství ČR připravuje výraznou změnu v pojetí obsahu vzdělání na základních školách. Dosud platné vzdělávací programy pro ZŠ vychází ze schválených vzdělávacích standardů. Nově připravovaná koncepce obsahu vzdělání vychází z rámcových vzdělávacích progreamů. Z nich pak budou jednotlivé školy vytvářet vlastní školní vzdělávací programy. Školy tak budou muset řešit koncepční otázky. Na tuto činnost není většina učitelů dostatečně vybavena. Příspěvek se zamýšlí nad možností přípravy studentů učitelství pro tvorbu vzdělávacích programů, především v oblasti technického vzdělání.
Abstrakt EN: The Ministry of Education of the Czech Republic is preparing a considerable change in the conception of the content of education in basic schools. The existing educational programmes for basic schools are based on approved educational standards. The newly prepared conception of the content of education is based on framework edicational programmes. Individual school will use these framework programmes in designing their own educational programmes. Thus they will have to deal with conceptual issues. Most teachers are not suffciently prepared for this activity. The paper discusses the preparation of teacher trainees for the design of educational programmes, especially in technical education.
Klíčová slova

Zpět

Patička